نمونه کار موشن گرافیک رستوران بومرنگ

تیتر1

امروزه دریا نوای توسعه اقتصادی جهان است. در جهان کنونی کشتیرانی، گردشگری دریایی، شیلات و صنایع جانبی، بنادر و نفت و گاز دریایی، اصلی‌ترین بازارهای دریایی جهان اند که با پشتیبانی بازارهای ساخت و تعمیر کشتی، ساخت تجهیزات دریایی و خدمات فنی دریایی درحال فعالیت می‌باشند. از این رو هریک از کشورها براساس مزیت‌های رقابتی خود، وارد بازارهای دریایی جهان شده‌اند. حدود 40% از درآمدهای اقتصادی اروپا، از مناطق ساحلی این قاره شکل گرفته‌است. صنایع دریایی، 4.7 درصد سهم  کل صادرات کشور ایتالیا را با تمرکز بر بخش انرژی و تولید کشتی‌های خاص، تشکیل می‌دهد. 24 درصد از کل صادرات کشور دانمارک، با اولویت کشتیرانی و تجهیزات دریایی به صنایع دریایی اختصاص دارد. کشور چین، کشتی‌سازی را در برنامه اصلی خود دارد و 15 درصد از کل صادرات این کشور، به صنایع دریایی تعلق دارد.


تیتر2

30 درصد سهم کل صادرات کشور کره جنوبی با تمرکز بر روی کشتی‌سازی و تجهیزات دریایی از صنایع دریایی حاصل می‌شود. اتخاذ الگوی توسعه دریایی پویا و رصد هوشمندانه بازارهای دریایی مبتنی بر مزیت‌های رقابتی سرزمین‌مان، می‌تواند منجر به نقش‌آفرینی ممتاز دریا در توسعه‌ی کشور شود. در این میان توجه به گستره وسیع زنجیره ارزش صنایع دریایی به عنوان یک مفهوم واحد و ایجاد هم‌افزایی میان اجزای آن، از سیاست‌های اصلی خلق ارزش در صنایع دریایی خواهد بود.

موشن گرافیک: توسعه دریایی

سفارش دهنده: صندوق توسعه صنایع دریایی

طراحی موشن: مژگان طالیان

گویندگی: فرهاد شمسیان

زبان: فارسی

نوع: موشن

آخرین نمونه کارها